رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز بزرگداشت شاعر ایرانی، استاد شهریار، و روز شعر وادب فارسی گرامی باد.

روابط عمومی
-18
یکشنبه، ۲۷ شهریور ۰۱

استاد شهریار در سرودن شعر، ذوق و توانایی شگفتی داشت. او پیرو مکتب ادبی و عرفانی حافظ بود. شهریار شاهکارهای جاودانه‌ای در قالب قصیده، غزل، مثنوی، رباعی و شعر آزاد پدید آورد و آثار درخشانی به دو زبان فارسی و ترکی بر جای گذاشت. یاد وخاطرش گرامی باد.

1

روابط عمومی