رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز بزرگداشت شاعر گرانقدر مولانا جلال الدین محمد بلخی گرامی باد.

روابط عمومی
-18
جمعه، ۸ مهر ۰۱

ای قوم بـه حج رفتـه کجایید کجایید

معشـوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشـوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار

در بادیه ســرگشته شمـــا در چــه هوایید

1

روابط عمومی