رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار گرامی باد.

روابط عمومی
-18
دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۰۳

روز معمار، روز زرین نکوداشت مردمی‌ترین هنر این سرزمین کهن است مردمی که هزاران سال در اقلیم‌های گوناگون این دیار، هنر را به شگرف‌ترین گونه ممکن با تمدن و فرهنگ آمیخته‌اند.

ای عقل خجل ز جهل و نادانی ما

درهم شده خلقی ز پریشانی ما

بت در بغل و به سجده پیشانی ما

کافر زده خنده بر مسلمانی ما

1

روابط عمومی