رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز بزرگداشت نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی گرامی باد.

روابط عمومی
-18
شنبه، ۲۱ آبان ۰۱

خانه‌ام ابریست اما در خیال روزهای روشنم.......

من شاعر مردمی دگر هستم وز بین همه دگر دگرسانم من آتش جسته از تن قرنم بیرون شده از دل کهستانم

1

روابط عمومی