رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز جهانی اهدای عضو گرامی باد.

روابط عمومی
-18
شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۰۱

اهدای عضو، اهدای زندگی به افراد نیازمند اقدامی خداپسندانه در جهت حفظ زندگی انسان‌ها است.

فرصتی دوباره برای زیستن که نوید بخش ضرب آهنگ خوش زندگی به بیماران و خانواده‌های آنان می‌شود و امید به فردایی بهتر را در وجود آنها بارور می‌سازد. خوشا آنان که با جسم سردشان گرمای هستی به دیگران می‌بخشند.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق…

1

روابط عمومی