رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز جهانی مبارزه با کار کودکان گرامی باد.

روابط عمومی
-18
سه‌شنبه، ۲۲ خرداد ۰۳

جهان در اطراف کودکان می‌چرخد. آینده کودک در اطراف آموزش و پرورش متمرکز است. کار کودکان را متوقف کنید

کار کودکان و فقر ناگزیر با یکدیگر متصل می‌شوند و اگر شما همچنان از کودکان کار به عنوان درمان بیماری فقر اجتماعی استفاده می‌کنید، در پایان، هر دو چیز را یعنی فقر و کودک کار را با هم خواهید داشت.

تابلو نقاش را ثروتمند کرد

شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد

کارگردان جایزه‌ها را درو کرد

و هنوز سر همان چهار راه واکس می‌زند کودکی که بهترین سوژه شد. . !

1

روابط عمومی