رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز جهانی معلم مبارک

روابط عمومی
-18
دوشنبه، ۱۲ مهر ۰۰
روز جهانی معلم

سد زباغ اندیشه عطر کلام معلم

به شاخسار فکر آشیان کرده نام معلم

زبان وصف معلم نی به عالم خاکی

به عرش الهی رسد آری مقام معلم

روز جهانی معلم مبارک

روابط عمومی