رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز عرفه روز نیایش گرامی باد.

روابط عمومی
-18
یکشنبه، ۲۷ خرداد ۰۳

عرفه آمده و باز صدایم کردی دست دوزی

میهمان حرمِ جود و سخایم کردی

فرصت دیگری آمد که مرا عفو کنی

تا ببخشی گنهم را تو صدایم کردی

1

روابط عمومی