رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

روابط عمومی
-18
دوشنبه، ۲۶ مهر ۰۰

تربیت بدنی واژه‌‌ای است

به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان

که با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان

جسمانی، روحانی، تعقلی، اجتماعی و اعتقادی

انسان را به کمال می‌رساند.

روز تربیت بدنی و ورزش به همهٔ ورزشکاران و ورزش دوستان مبارک باد.

روابط عمومی