رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

روابط عمومی
-18
یکشنبه، ۲۳ آبان ۰۰

کتاب مثل اقیانوس بی‌کرانی است که ناشناخته‌های بسیاری دارد و هر کس به فراخور حالش دل به ژرفای آن می‌سپارد و با انبانی پر باز می‌گردد.

در این دریای عمیق معرفت، گوهرهای نابی وجود دارد که تنها تلاش‌گران چیره دست می‌توانند به آن دست یابند.

روابط عمومی