رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد.

روابط عمومی
-18
سه‌شنبه، ۲۴ آبان ۰۱

افکار و اندیشه‌های انسان به گونه‌ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه‌ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون‌ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد.
«اینشتین»

1

روابط عمومی