رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمان‌های مهم در دفاع از پايان نامه كارشناسی ارشد دانشكده مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات

زمان‌های مهم در دفاع از پايان نامه كارشناسی ارشد در نيمسال اول ۹۹-۹۸ به شرح زير اعلام می‌گردد.

  • حداكثر مهلت ارايه فرم “آمادگی دفاع برای دفاع نهايی” :  ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸
  • حداكثر زمان برگزاری جلسه دفاعيه و ارسال نمرات : ۳۰ بهمن ۱۳۹۸