رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمان انتخاب موضوع پروژه دانشکده کامپیوتر در نیمسال سوم

دانشجویانی که درس پروژه را در نیمسال سوم تحصیلی ۹۸-۹۷ اخذ نموده‌اند،  زمان انتخاب موضوع پروژه، تاریخ ۹۸/۴/۲۵ می باشد.

برای اطلاع از سایر اطلاعیه های دانشکده کامپیوترمی توانید به لینک زیر بروید:
https://ce.sadjad.ac.ir/