رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمان ثبت درخواست حذف دروس غائب و غيبت ۱۶/۳

 به مانند نيمسال­های گذشته، برای ثبت درخواست حذف دروس غائب و غيبت ۱۶/۳ خود، بعد از پايان امتحانات دانشگاه (از روز سه شنبه ۸ بهمن) میتوانيد به پرتال دانشجويی خود مراجعه نموده و در بخش درخواست های آموزشی، گزينه درخواست حذف درس غائب- ترم جاری  را انتخاب نماييد. در اين بخش امكان ثبت توضيحات و ضميمه كردن فايل مدارك در نظر گرفته شده است.