رفتن به محتوای اصلی

خبرها

سالروز بزرگداشت شهریار، شاعر ایرانی و روز شعر وادب فارسی گرامی باد.

روابط عمومی
-18
دوشنبه، ۲۷ شهریور ۰۲

استاد شهریار در سرودن شعر، ذوق و توانایی شگفتی داشت. او پیرو مکتب ادبی و عرفانی حافظ بود. شهریار شاهکارهای جاودانه‌ای در قالب قصیده، غزل، مثنوی، رباعی و شعر آزاد پدید آورد و آثار درخشانی به دو زبان فارسی و ترکی بر جای گذاشت. یاد وخاطرش گرامی باد.

1

روابط عمومی