رفتن به محتوای اصلی

خبرها

سالروز پیوند مظهر احسان و جود با دردانه زیور عالم، یاس آل محمد ص مبارک باد.

روابط عمومی
-18
جمعه، ۱۰ تیر ۰۱

خانه‌‌ای به اندازه آسمان، میهمان گام‌های مرد و زنی می‌شود که تمام جهان، بسته گام‌های صبورشان خواهد شد! و تاریخ تازه از همین لحظه آغاز خواهد شد و ملایک تا ابد در سجده جاودان خود خواهند ماند! حالا لحظه آغاز ابدیت است.

در دست اسرافیل بین، صورش شده ساز و دُهُل

با نور، دعوتنامه بفرستاده هادیّ سُبُل

امضا، ز ختم المرسلین؛ گیرندگان، خیل رُسل

هرکس که آید همرهش نی دسته گل؛ یک باغ گل

1

روابط عمومی