رفتن به محتوای اصلی

خبرها

سپاسگزاری دبير بيست‌و‌ششمين كنفرانس مهندسی برق ايران

سپاسگزاری
خداوند بزرگ را شاكریم كه توفیق حاصل شد و با همّت و تلاش كلیه‌ی همكاران دانشگاه، مدیران ارشد شركت‌های صنعتی دولتی و خصوصی توانستیم بیست و ششمین كنفرانس مهندسی برق ایران را به گونه‌ای شایسته در دانشگاه صنعتی سجاد برگزار كنیم.
لازم می‌دانم از یكایك همكاران عزیزم به خاطر كار بی‌وقفه در هشت ماه گذشته صمیمانه سپاسگزاری كنم.
از دبیر كمیته علمی جناب آقای دكتر مولوی كه با دقت و نظم قابل تحسین و با برنامه زمانبندی بسیار دقیق بخش علمی كنفرانس را مدیریت فرمودند صمیمانه سپاسگزارم.
از ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دكتر حائریان كه همواره كلیه‌ی امور كنفرانس را تحت نظر داشتند و كارگاه‌های آموزشی را مدیریت كردند، تشكر می‌كنم.
رئیس محترم كنفرانس جناب آقای دكتر اورعی خدمتشان در همه‌ی ابعاد كنفرانس خصوصاً انرژی مثبتی كه ایشان همواره به اطرافیان القاء می‌كند، ستودنی است.
از كلیه‌ی مدیران كمیته‌های مختلف كه بزرگ‌ترین اثرگذاری را در كیفیت برگزاری كنفرانس داشته‌اند، سپاسگزاری می‌كنم.
از همكارانی كه در دبیرخانه تمام‌وقت در اختیار كنفرانس بوده‌اند كه چون تعداد كم است نام می‌برم: 
سركار خانم مهندس جهانیان، سركار خانم مهندس اسلامی، آقای مهندس صفدری و دو دانشجوی علاقمند و پر كار آقایان آرمان‌فرد و شاه‌عالمی را سپاس بیكران دارم.
قدردانی‌ها بایستی تكرار شود خصوصاً كلیه‌ی دانشجویان همراه كنفرانس، اعضای كمیته‌ی علمی، مدیران و متخصصین صنایع و ... بزودی انجام وظیفه خواهم كرد.

با سپاس
خلیل مافی‌نژاد
دبیر بیست و ششمین كنفرانس 
مهندسی برق ایران