رفتن به محتوای اصلی

خبرها

شروع ثبت‌نام مسابقات ورزشی

با توجه به برگزاری مسابقات ورزشی مربوط به دانشجويان دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی بدين وسيله دانشجويان ورزشكار و تيم‌های ورزشی حداكثر تا تاريخ ۹۸/۹/۱۴ جهت هماهنگی و معرفی خود به آقای زاهدی راد واقع در ساختمان شماره ۲ اتاق ۱۱۴ مراجعه نمايند.