رفتن به محتوای اصلی

خبرها

شهریه انتخاب واحد نیم‌سال تابستان ۹۸-۹۷

مراحل مختلف انتخاب واحد به شرح زیر می‏‌باشد و لازم است دانشجویان این اطلاعیه را دقیقاً مطالعه و نسبت به رعایت آن اقدام نمایند.

الف) محاسبه شهريه ترم 

محاسبه شهريه ترم  در صفحه پيش‌محاسبه شهريه در بخش مالی پورتال دانشجو قرار دارد که پس از انتخاب دروس مورد نظر  ميزان شهريه ترم محاسبه و مشخص می‌شود. دانشجویان عزیز می‌بایست قبل از شروع انتخاب واحد و در زمان مجاز نسبت به تکمیل موجودی حساب خود تا سقف مورد نیاز اقدام نمایند. تاکید می‏‌شود، دانشجویان در بازه زمانی مجاز انتخاب واحد خود، فقط به میزان موجودی حساب خود قادر به انتخاب واحد می‌باشند، بنابراین توصیه می‌گردد جهت پیشگیری از هرگونه تأخیر در انتخاب واحد در بازه زمانی مشخص شده، موجودی حساب خود را به میزان مورد نیاز تکمیل نمایند. دانشجویان در بازه زمانی انتخاب واحد نیز امکان افزایش موجودی خود را جهت انتخاب دروس جدید دارند.

ب) پرداخت شهريه

پرداخت شهريه با هر یک از روش‌های زير مقدور می‌باشد:

  • پرداخت الكترونيكی
  • واريز به حساب دانشگاه (۶۷ /۴۶۱۰۱۰۱۰ بانک ملت)، که در این روش با توجه به تأخیر در ثبت واریزی از سوی بانک، پرداخت بایستی حتماً دو روز قبل از انتخاب واحد انجام شده باشد.

* پرداخت با هر يك از روش‌ها، بايد با ذكر نام، نام خانوادگی و شناسه واريز دانشجو انجام شود. عواقب هرگونه اشتباه در شماره حساب و یا شناسه واريز و ...، که منجر به واریز وجه به حساب دیگر و یا منظور شدن وجه به حساب دانشجویی دیگر شود به عهده دانشجو خواهد بود.

* دانشجويان دقت نمايند، پرداخت شهريه بایستی به طور كامل انجام پذيرد و در صورت بروز مشكل، حضوری و با در دست داشتن پرینت پیش محاسبه شهریه به امور شهریه واقع در ساختمان  یک اتاق ۱/ ۳۰۲ مراجعه نمایند.

امور شهریه
۱۳۹۸/۴/۱۸