رفتن به محتوای اصلی

خبرها

عدم مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه از ۱۴ لغایت ۱۹ تیرماه

دانشجویان محترم با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و وضعیت بحرانی شهر مشهد، از هرگونه مراجعه حضوری به دانشگاه طی هفته آتی اجتناب نموده و جهت رفع مشکلات آموزشی با داخلی ۱۳۷ و رفع مشکلات مالی با داخلی ۱۱۹ تماس حاصل نمایید.