رفتن به محتوای اصلی

خبرها

فراخوان نیروهای دانشجویی در برگزاری کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
-18
دوشنبه، ۱۴ مهر ۹۹

رديف

نوع فعاليت

۱

مهارت در توليد محتوا الكترونيكی، ويدئو و ....

۲

تسلط بر نرم افزار Photoshop

۳

تسلط كافی به سيستم‌هاي كامپيوتری مجازی

۴

آشنايی به نرم افزارهای Office جهت بررسی فرمت مقالات

۵

تسلط به نرم افزار صفحه آرايی

۶

مهارت در آماده‌سازی مستندسازی و خبرهاي كنفرانس

۷

فعاليت در دبيرخانه كنفرانس

۸

فعاليت در ارتباط با صنعت

ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند در زمینه‌های فوق نیازمند همکاری دانشجویان فعال می‌باشد، لذا دانشجویانی که مشتاق به فعالیت هستند آمادگی خود را از طریق کانال‌های ارتباطی زیر اعلام کنند.

•کانال‌های ارتباطی:

دبیرخانه کنفرانس: دانشگاه سجاد – ساختمان ۱ – طبقه ۳ – اتاق ۳۱۸

تلفن دبیرخانه: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۲۲

آیدی تلگرام: Ks981

دبیرخانه کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند