رفتن به محتوای اصلی

خبرها

فعال شدن امکان ثبت درخواست حذف درس غایب و غیبت ۳/۱۶

امکان ثبت درخواست حذف دروس غائب و غیبت ۳/۱۶، در پورتال دانشجویی، بخش درخواست به دانشگاه (حوزه معاونت آموزشی) فعال شده است. در این بخش امکان ثبت توضیحات و ضمیمه کردن فایل مدارک در نظر گرفته شده است. با توجه به شروع جلسات شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر تا تاریخ ۲۵ تیر درخواست خود را ثبت و ارسال نمایید.