رفتن به محتوای اصلی

خبرها

فعال شدن کوپن اینترنت سال ۹۸

دانشجویان محترم توجه داشته باشید کوپن اینترنت شما برای سال ۱۳۹۸  در سیستم IBS  بصورت خودکارشارژ شده است. لازم نیست برای گرفتن کوپن به سیستم پویا مراجعه کنید.

مرکز انفورماتیک