رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه دانشجویان دانشکده برق و مهندسی پزشکی

 

قابل توجه دانشجویان كارشناسی و كارشناسی‌ناپیوسته دانشكده برق و مهندسی پزشكی كه در نیمسال جاری درس پروژه دارند:

۱. دانشجویانی که در نیسمال گذشته درس پروژه داشته‌اند و موفق به ارائه پروژه نشده‌اند و یا پروژه آنها مورد تایید قرار نگرفته است، درس پروژه برای ایشان حذف خواهد شد و لازم است دوباره در این نیمسال و یا نیمسال‌های آتی این درس را اخذ نمایند. 
۲. آخرین مهلت برای انتخاب استاد راهنما و تایید و ثبت موضوع پایان‌نامه روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۹ می‌باشد. 
۳. بدین منظور لازم است تا تاریخ تعیین شده موضوع پایان نامه انتخاب و پس از هماهنگی با استاد مربوطه، فرم مربوط به تعیین پروژه توسط دانشجو تکمیل گردد.
۴. فرم تکمیل شده پس از تایید و امضا توسط استاد راهنما، لازم است تا تاریخ چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۹ به دفتر ریاست دانشکده تحویل داده شود.
۵. در صورت عدم ثبت موضوع پایان نامه تا تاریخ تعیین شده، درس پروژه برای دانشجو حذف خواهد شد.