رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه دانشجویان درس شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته و مبانی‌ شبکه‌های‌ بی‌سیم

 

اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان درس شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته و مبانی‌ شبکه‌های‌ بی‌سیم
براساس هماهنگی‌های صورت گرفته شده بازدید از مرکز مخابرات در روز دوشنبه ۹۷/۲/۳ ساعت ۱۳ صورت می‌پذیرد.
ضمنا وسیله ایاب و ذهاب از درب دانشگاه ساعت ۱۲ حرکت خواهد کرد.
                                                                   دانشكده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
                                                                                                              ۹۷/۲/۲