رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه دانشجویان رشته برق و مهندسی پزشکی

 

به نام خدا

قابل توجه كلیه دانشجویان كارشناسی و كارشناسی‌ناپیوسته دانشكده برق و مهندسی پزشكی كه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ درس پروژه دارند
۱-  آخرین زمان مجاز برای دفاع شفاهی از پروژه‌ها، ۱۳۹۷/۳/۱۳ می باشد. 
۲-  جهت تعیین استاد دفاع برای دفاع شفاهی لازم است دانشجویان فرم اعلام آمادگی دفاع پروژه‌های کارشناسی (مختص دفاع شفاهی) را از انتشارات دریافت نموده و پس از تکمیل و تایید توسط استاد راهنما، توسط دانشجو به دبیر کمیته پروژه (دکتر نسیم روان‌شاد) به صورت حضوری تحویل دهند.
۳-  تاریخ احتمالی دفاع پوستر در نیمسال جاری اواخر مرداد ماه خواهد بود.
                                                                                                                                                       موفق باشید
                                                                                                                                                       نسیم روان‌شاد
                                                                                                                                                       فروردین ۱۳۹۷