رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه

كارت ورود به جلسه امتحانات نيمسال تابستان ۹۸-۹۷

  دانشجويان جهت دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات نيمسال تابستان به پروفايل خود مراجعه نماييد.