رفتن به محتوای اصلی

خبرها

لیست دانشجویان ممتاز نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

معاونت آموزشی
-18
یکشنبه، ۲۰ خرداد ۰۳

اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (مهندسی بالای ۱۸ و علوم انسانی بالای ۱۹) در نمایشگر طبقه همکف ساختمان شماره یک و همچنین بخش معاونت آموزشی سایت دانشگاه و سایت دانشکده‌ها، اعلام شده است.

این موفقیت که نتیجه زحمات دانشجویان ممتاز است را به این عزیزان تبریک می‌گوییم.

لیست این دانشجویان تا اواسط ترم بعد در سایت و طبقه همکف ساختمان یک قرار خواهد گرفت و پس از آن اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال جاری اعلام خواهد شد.

معاونت آموزشی