رفتن به محتوای اصلی

خبرها

لیست کدورشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه

کد رشته

رشته و گرایش

۱۹۶۷۵

مهندسی برق گرایش سیستم­های قدرت

۱۹۵۰۳

مهندسی برق گرایش سیستم­های الکترونیک دیجیتال

۱۹۴۶۲

مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

۱۹۷۲۸

مهندسی برق گرایش برنامه‌­ریزی و مدیریت سیستم­های انرژی

۲۰۰۲۶

مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم

۲۰۰۴۶

مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

۲۰۱۳۱

مهندسی برق گرایش کنترل

۲۰۱۹۱

مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

۲۰۷۷۹

مهندسی صنایع گرایش بهینه­‌سازی سیستم­ها

۲۰۸۵۲

مهندسی صنایع گرایش سیستم­های کلان

۲۱۶۲۳

مهندسی عمران گرایش سازه

۲۱۷۳۹

مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

۲۱۸۲۱

مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

۲۱۷۱۱

مهندسی عمران گرایش زلزله

۲۲۳۲۴

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

۲۲۶۸۱

مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

۲۳۰۵۸

مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

۲۳۲۲۰

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

۲۳۳۳۵

مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن

۲۳۳۱۰

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه­‌های کامپیوتری