رفتن به محتوای اصلی

خبرها

مراجعه دانشجويان متقاضی وام به بانك مهر ايران

دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۹۹

دانشجويانی كه درخواست وام خود را در سيستم صندوق رفاه ثبت نموده اند و تاكنون به بانك مراجعه ننموده اند، جهت تكميل پرونده به بانك مورد نظر خود مراجعه نمايند.

 

معاونت فرهنگی دانشجویی