رفتن به محتوای اصلی

خبرها

مشاهده فیلم سخنرانی‌های کلیدی ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند در دانشگاه سجاد

دبیرخانه کنفرانس
-18
چهارشنبه، ۲۴ دی ۹۹

مشاهده فیلم سخنرانی‌های کلیدی ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند


ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند با سه سخنران کلیدی که توسط اساتید برجسته داخل و خارج از کشور برگزار شد.

این اساتید بزرگوار، آخرین دستاوردها و چالش‌های حوزه تخصصی مرتبط با موضوع کنفرانس را در اختیار پژوهشگران محترم قرار دادند. سخنرانی کلیدی در این کنفرانس به شرح زیر است:


سخنران کلیدی پروفسور محمد شاهیده پور با عنوان

Coordinated Infrastructure Planning for the Proliferation of Electric Vehicles in Smart Grids

سخنران کلیدی پروفسور محمدباقر منهاج با عنوان

Cognitive Computing: theory and applications

سخنران کلیدی دکتر امیرحسین پی‌براه با عنوان

Distributed Learning

دبیرخانه کنفرانس