رفتن به محتوای اصلی

خبرها

مشاهده فیلم میزگرد تخصصی فرصت‌ها و چالش‌های تبدیل شهر مشهد به شهر هوشمند ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند

دبیرخانه کنفرانس
-18
چهارشنبه، ۲۴ دی ۹۹

میزگرد تخصصی فرصت‌ها و چالش‌های تبدیل شهر مشهد به شهر هوشمند - ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند - دانشگاه سجاد - مشهد

دبیرخانه کنفرانس