رفتن به محتوای اصلی

خبرها

مشاهده فیلم میزگرد تخصصی هوشمندسازی ساختمان ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند دانشگاه سجاد

دبیرخانه کنفرانس
-18
چهارشنبه، ۲۴ دی ۹۹

مشاهده فیلم میزگرد تخصصی هوشمندسازی ساختمان - ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند - دانشگاه سجاد - مشهد

دبیرخانه کنفرانس