رفتن به محتوای اصلی

خبرها

مشاهده مکان برگزاری کلاس‌ها در پورتال اساتید و دانشجویان

معاونت آموزشی
-18
دوشنبه، ۲۳ آبان ۰۱

قابل توجه اساتید محترم:

مکان برگزاری کلاس‌ها علاوه بر بردهای آموزشی، در پورتال اساتید در منوی برنامه کلاسی، گزینه برنامه هفتگی درج شده است. اساتید محترم می‌توانند در هر زمان با مراجعه به برنامه هفتگی از مکان برگزاری کلاس‌ها مطلع گردند.

قابل توجه دانشجویان گرامی:

مکان برگزاری کلاس‌ها علاوه بر بردهای آموزشی، در پورتال دانشجویی در منوی آموزش، گزینه برنامه کلاسی درج شده است. دانشجویان می‌توانند در هر زمان با مراجعه به برنامه کلاسی از مکان برگزاری کلاس‌ها مطلع گردند.

معاونت آموزشی