رفتن به محتوای اصلی

خبرها

مشاوره در خصوص انتخاب رشته کارشناسی ارشد

مشاوره در خصوص انتخاب رشته کارشناسی ارشد روز یکشنبه ۹۸/۴/۲۳ از ساعت ۸ صبح توسط آقای دکتر ناظمی در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه واقع در ساختمان ۲ طبقه اول برگزار می شود.