رفتن به محتوای اصلی

خبرها

ممنوعیت آموزش محور دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۷ و بعد از آن

معاونت آموزشی
-18
یکشنبه، ۱۸ مهر ۰۰

پیرو اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه منتخب استان (دانشگاه فردوسی)، تغییر شیوه تحصیلی به آموزش محور برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۷ و بعد از آن از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ امکان پذیر نمی‌باشد.

پیوست نامه

معاونت آموزشی