رفتن به محتوای اصلی

خبرها

مهلت ارزشیابی اساتید

ارزشيابی از اساتيد به‌عنوان قلب فرايند آموزش و يادگيری موجب بهبود و افزايش كيفيت آموزشی خواهد شد.

نظرخواهی از كيفيت تدريس و شيوه آموزش اساتيد دانشگاه در نيمسال جاری، از ۲۲ آذر ماه در پورتال شما فعال شده است و تا روز يك‏شنبه ۲۲ دی ماه ادامه دارد.

از شما عزيزان دعوت می‌شود  با تكميل ارزشيابی اساتيد، دانشكده‌ها و گروه‌های آموزشی را در پيشبرد اهداف علمی و بهبود كيفيت آموزشی دانشگاه ياری فرماييد.

دانشجويانی كه به هر دليلی در ارزشيابی شركت نكنند قادر به مشاهده نمرات خود قبل از تاييد مديريت آموزشی نمی‌باشند.

 يادآوری می‌شود كه اطلاعات ارائه شده توسط دانشجويان كاملا محرمانه بوده و نتيجه ارزشيابی بصورت كلی و بدون نام دانشجو پس از تاييد نمرات به اساتيد محترم اعلام می‌گردد.