رفتن به محتوای اصلی

خبرها

میلاد با سعادت هفتمین اختر تابناک آسمان ولایت، اسوه صبر و تقوا امام موسی کاظم علیه السلام مبارک باد.

روابط عمومی
-18
چهارشنبه، ۲۹ تیر ۰۱

امام موسی کاظم علیه السلام:

از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند، پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد، و اگر بدی کرده، از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید.

امام ملک ولایت، چراغ راه هدایت

محیط جود و عنایت، چراغ و چشم پیامبر

امام کلّ اعظم که کنیه اوست کاظم

نظام را گشته ناظم، سپهر را بوده محور

1

روابط عمومی