رفتن به محتوای اصلی

خبرها

میلاد شکافندهٔ دانش نبوی و وارث علم علوی، خجسته باد…

روابط عمومی
-18
دوشنبه، ۳ بهمن ۰۱

ای مهر دل فروز، در آسمان علم

وی یار مه جبین، یا باقرالعلوم

ای حجت خدا، ما را شفیع شو

در روز واپسین، یا باقرالعلوم

1

روابط عمومی