رفتن به محتوای اصلی

خبرها

نتایج هفته سوم لیگ فوتسال آقایان

مدیریت تربیت بدنی
-18
چهارشنبه، ۲۸ دی ۰۱

لیگ فوتسال آقایان در هفته سوم به کار خود پایان داد و نتایج مسابقات هفته سوم به همراه جدول رده بندی تا پایان هفته سوم و چهارم به شرح ذیل می‌باشد:

هفته سوم:

گروه A

تیم نتایج نتایج تیم
اخلاقی (کامپیوتر) ۲ ۴ فلاح (کامپیوتر)
رستمی (علوم ورزشی) ۴ ۱ حبیبی (مکانیک)

گروه B

تیم نتایج نتایج تیم
ابراهیم نژادی (علوم ورزشی) ۰ ۴ مژده گلی (مکانیک)
رادکانی (برق) ۲ ۶ حیدرپور (صنایع)

جدول رده بندی گروه A در پایان هفته سوم:

رتبه تیم امتیاز

۱

فلاح(كامپيوتر) ۹
۲ رستمی(علوم ورزشی) ۶
۳

حبیبی (مکانیک)

۳
۴ اخلاقی (کامپیوتر) ۰
۵ قربانی (صنایع) ۰

جدول رده بندی گروه B در پایان هفته سوم:

رتبه تیم امتیاز

۱

حيدرپور(صنايع)

۷
۲ مژده گلي(مكانيك) ۶
۳

سلمان(علوم ورزشي)

۳
۴ ابراهيم نژادي(علوم ورزشي) ۱
۵ رادكاني(برق) ۰

هفته چهارم:

گروه A

تیم نتایج نتایج تیم

قرباني(صنايع)

۵ ۰ اخلاقي(كامپيوتر)
فلاح(كامپيوتر) ۲ ۲ رستمي(علوم ورزشي)

گروه B

تیم نتایج نتایج تیم

مژده گلي (مكانيك)

۱ ۱ حيدرپور(صنايع)
سلمان(علوم ورزشي) ۲ ۰ ابراهيم نژادي(علوم ورزشي)

جدول رده بندی گروه A در پایان هفته چهارم:

رتبه تیم امتیاز

۱

فلاح (کامپیوتر)

۱۰
۲ رستمی (علوم ورزشی) ۷
۳

قربانی (صنایع)

۳
۴ حبیبی (مکانیک) ۳
۵ اخلاقی (کامپیوتر) ۰

جدول رده بندی گروه B در پایان هفته چهارم:

رتبه تیم امتیاز

۱

حيدرپور(صنايع)

۸
۲ مژده گلي(مكانيك) ۷
۳

سلمان(علوم ورزشي)

۶
۴ ابراهيم نژادي(علوم ورزشي) ۱
۵ رادكاني(برق) ۰

مدیریت تربیت بدنی