رفتن به محتوای اصلی

خبرها

نقدی بر سياست های اقتصادی دولت با توجه به شرايط تحريم

نقدسیاسی

نقدی بر سياست‌های اقتصادی دولت با توجه به شرايط تحريم

  ارزيابی سياست‌های پولی بانك مركزی

  •  يارانه انرژی در بودجه ۹۸
  •  جايگاه صنعت در اقتصاد كشور

 پنچ‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ 

آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی سجاد واقع در بلوار جلال‌آل‌احمد، جلال‌آل‌احمد ۶۴

حضور برای عموم دانشجويان، اساتيد و كارشناسان آزاد است.