رفتن به محتوای اصلی

خبرها

همايش بين المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابريشم

همايش بين المللي شاهنامه در گذرگاه جاده ابريشم

شهرداری مشهد اقدام به برگزاری همايش بين المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابريشم نموده است لينك دسترسی

  http://ssr1.ir

مهلت ارسال مقالات تا دهم اسفند ماه ۱۳۹۷اعلام نتايج داوری ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷