رفتن به محتوای اصلی

خبرها

همايش جامعه هوشمندوشهر هوشمند

همايش جامعه هوشمندوشهر هوشمند

همايش جامعه هوشمندوشهر هوشمند

انجمن علمی دانشگاه صنعتی سجاد برگزار می كند:

اين همايش در مورخه شنبه ۹۸/۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰ در محل آمفی تاتر دانشگاه صنعتی سجاد برگزار می گردد.

استاد مدعو : جناب آقای مهندس احمد رضا غديرزاده