رفتن به محتوای اصلی

خبرها

همايش ۱۰ مهارت برتر دنيا برای مديران و حرفه‌ای ها

به گزارش دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي سجاد روز پنج‌شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۶همايش مهارت‌های برتر دنيا برای مديران با همكاری آكادمی مهراز طرح و دفتر ارتباط با صنعت  برگزار شد.

اساتيد محترم اين دوره:  جناب آقای دكتر شعفی (فوق دكترای مديريت بين الملل از دانشگاه گرونوبل-آلپ فرانسه) ؛ جناب آقای دكتر ديسفانی (دكترای مديريت كسب و كار از دانشگاه تهران) و جناب آقای دكتر عليرضا نبی (دكترای اقتصاد بين الملل، كارآفرين برتر كشوری و مديرعامل شركت ارشيا) بودند.

در اين همايش مهارتهای ذهني همچون:  گوش دادن فعال، حل مسائل پيچيده، تفكر سنجشگرانه، خلاقيت، مذاكره، هوش هيجانی و... ارائه شد و مورد توجه حضار و شركت‌كنندگان در اين دوره قرار گرفت.