رفتن به محتوای اصلی

خبرها

همایش کارآموزی، چالش‌ها، فرصت‌ها و فرآیند اجرایی سال ۱۴۰۳

معاونت پژوهشی
-18
دوشنبه، ۱۸ تیر ۰۳

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه سجاد، همایش کارآموزی ۱۴۰۳ با حضور مسئولین دانشگاه سجاد و مدیران سازمان‌های صنعتی و خدماتی در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۰۰ درمحل آمفی تئاتر دانشگاه سجاد برگزار خواهد شد.

حضور تمامی دانشجویانی که قصد انتخاب واحد کارآموزی در تابستان۱۴۰۳ را دارند الزامی است.

1

معاونت پژوهشی