رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه

همنيازی دروس برای دانشجویان ورودی ۹۵ به بعد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

قابل توجه دانشجويان ورودی ۹۵ و بعد از آن، كه دروس زير را در نيمسال اول ۹۹-۹۸ اخذ كرده‌اند، بايد دروس آزمايشگاهی مزبور را نيز به صورت همنياز اخذ نمايند.

عواقب ناشی از عدم رعايت همنيازی برعهده دانشجو میباشد.
برای اطلاع از اطلاعیه های دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات  به وب سایت دانشکده به آدرس: https://ce.sadjad.ac.ir/  مراجعه نمایید.

ردیف نام درس همنیاز نام درس
۱ مبانی كامپيوتر و برنامه‌سازی كارگاه مبانی كامپيوتر و برنامه‌سازی
۲ برنامه‌سازی پيشرفته كارگاه برنامه‌سازی پيشرفته
۳ مدار الكتريكی و الكترونيكی آز مدار الكتريكی و الكترونيكی
۴ مدارمنطقی آز مدارمنطقی
۵ معماری كامپيوتر آز معماری كامپيوتر
۶ سيستم‌های عامل آز سيستم‌های عامل
۷ ريزپردازنده و زبان اسمبلی آز ريزپردازنده و زبان اسمبلی
۸ شبكه‌های كامپيوتری آز شبكه‌های كامپيوتری