رفتن به محتوای اصلی

خبرها

وام زيارت عتبات و عاليات

شنبه، ۱۳ مهر ۹۸

به منظور تقویت و گسترش پایه‌های فرهنگی و معنوی دانشجویان عزیز صندوق رفاه برای آن دسته از دانشجویانی که قصد سفر به عتبات عالیات را دارند در سایت عتبات دانشجویی ثبت نام کرده‌اند امکان دریافت وام را ایجاد کرده است.

میزان وام را برای دانشجویانی که از طریق ستاد عتبات اعزام می‌شوند ۱۰ میلیون ریال و برای دانشجویان متاهل مبلغ ۱۵ میلیون ریال و نیز میزان وام برای دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می‌شوند ۷ میلیون ریال می‌باشد.

مدارک مورد نیاز:

  • ارائه فرم تقاضای عتبات (از انتشارات دریافت نمایید)
  • ارائه تاییدیه ستاد عتبات مبنی بر اعزام دانشجو (دانشگاه فردوسی)
  • تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت دانشجویی متقاضی دریافت وام
  • تصویر سند ازدواج، تصویر شناسنامه و کارت ملی همسر (برای دانشجویان متاهل)
  • تصویر گذرنامه و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور
  • تصویر بیمه و یا هر گونه مدرک دال بر خروج از کشور
  • اصل و تصویر سند تعهدنامه ضامن که مستلزم مراجعه دانشجو و ضامن جهت تنظیم تعهدنامه به یکی از دفاتر اسناد رسمی است (به همراه اصل شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن، آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن) فرم سند تعهد از انتشارات تهیه شود.
  • گفتنی است زمان بازپرداخت تسهیلات دریافتی، پس از فراغت از تحصیل مطابق مقررات بازپرداخت وام‌های صندوق رفاه دانشجویان است و هر دانشجو تنها یکبار در مدت تحصیل می‌تواند از این وام استفاده نماید.

امور وام