رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

دانشگاه صنعتی سجاد براساس دستورالعمل اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری دایر خود براساس اطلاعیه‌های پیوست بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد. لیست دانشجویان واجد شرایط کارشناسی پیوسته ورودی ۱۳۹۴ دانشگاه نیز در زیر آمده‌است.

پیوست‌ها