رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پل ارتباطی با اعضای هیات علمی و زمان های حضور آنها

در فایل پیوست زمانهای حضور و پل ارتباطی اعضای هیات علمی دانشکده های مختلف جهت استفاده دانشجویان ارائه گردیده است. دقت بفرمایید که اساتید فقط با هماهنگی قبلی و در شرایط خاص که روشهای ارتباطی غیرحضوری مشکل دانشجو را رفع نکرده باشد، پاسخگویی حضوری دارند. لذا از مراجعه غیرضروری به دانشگاه جدا خودداری نمایید.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سجاد