رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پنجمين همايش آئين بزرگداشت روز مهندس

به گزارش دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی سجاد روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۴پنجمين همايش بزرگداشت آئين روز مهندس در دانشگاه صنعتی سجاد برگزار شد. اين رويداد توسط انجمن شركت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای و  دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  برگزار گرديد و كليه دانشگاه‌های شهر مشهد جزو مخاطبين اين همايش بودند.

در اين همايش پس از تلاوت قرآن كريم و پخش كليپ سرود ملی، آقای دكتر خندان‌دل (رياست انجمن شركت‌هاي فنی و مهندسی) به معرفی انجمن و اهداف برگزاری همايش روز مهندس پرداختند. وی مهم‌ترين علت اين گردهمايی را ايجاد انگيزه به دانشجويان جوان مهندسی و تقدير و تشكر از صاحبان صنايع و كارآفرين اعلام كرد. سپس آقای مهندس شريعتی مقدم (مديرعامل شركت نوين زعفران)، در رابطه با چشم‌انداز ظرفيت‌های دانشجويی صنايع صحبت نمودند و ايشان اعلام كردند كارآموزی و كسب تجربه عملي در كنار آموزش تئوری دانشگاه برای دانشجويان بسيار حائز اهميت است. بعد از مراسم پذيرايی، آقای دكتر طاهری از كتاب خود با نام برندبافي شخصی رونمايی كردند و عرصه ارتباطات حاضر را اين‌گونه عنوان نمودند كه افراد حقيقی و حقوقی میتوانند خود به عنوان برند محصول و خدمت باشند...

پس از ارائه ايشان، ميز گردي با محوريت چالش‌های صنعت و دانشگاه با حضور آقايان مهندس چمنيان (عضو هيات مديره انجمن مديران صنايع و مديرعامل شركت نيان الكترونيك) ، دكتر رضايی نيك (رئيس دانشكده مهندسی صنايع و مديريت و مدير ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی سجاد)، دكتر خندان دل، دكتر شركا (فعال و پيشكسوت حوزه صنعت) و مهندس موسوی (مديرعامل برنا ابزار) برگزار شد. جمع‌بندي صحبت‌ها به اينجا رسيد كه در شرايط اقتصادی امروز بايد دانشجويان با شناخت محيط پيرامون و تشكيل تيم‌های دانشجويی از فرصت‌های پيش رو استفاده كنند و با توجه به نقط قوت خود سعی در حداقل رسانی تهديدها نمايند.

پس از اقامه نماز و صرف ناهار، مجددا برنامه با اجراي زنده موسيقي آغاز شد و در انتها از شركت‌های فنی و مهندسی، طرح‌های برتر دانشجويی و استارت‌اپ‌ها و همچنين پيشكسوتان صنعت و علم تقدير و تشكر گرديد.

از اين ميان گروه دانشجويی با سرپرستي آقايان دكتر كهربايی و دكتر احدی اخلاقی از دانشگاه صنعتی سجاد به عنوان طرح برتر شناخته شدند و همچنين از آقای دكتر حائريان، رياست دانشگاه صنعتي سجاد به عنوان استاد پيشكسوت در حوزه علم و فناوری تقدير و تشكر گرديد.

در پايان گزارش، از شركت‌هاي زير كه با حمايت خود به برگزاری بهتر اين همايش كمك نمودند تشكر و قدردانی می گردد.

  • مجموعه گروه صنعتي نيان الكترونيك
  • شركت فنی و مهندسی برنا ابزار
  • شركت چسب صامد
  • شركت مولتی كافه
  • شركت نوين زعفران
  • شركت گل سوسن